Andelsbolig – hvad er en andelsbolig egentlig?

Som andelshaver og medlem af en andelsboligforening er man medejer af foreningens formue og har dermed ret til en andelsbolig i andelsboligforeningen. Man opnår altså brugsret til en af foreningens andelsboliger.

Andelshaverens medbestemmelse

Når man er blevet andelshaver i en andelsboligforening og derved får brugsret til en andelsbolig i foreningen, får man medbestemmelse i andelsboligforeningens anliggender. Medbestemmelserne sker typisk på en årlig generalforsamling, hvor vigtige beslutninger der vedrører andelsboligforeningens fremtid skal drøftes og besluttes. Hver andelsbolig har som hovedregel en stemme på generalforsamlingen.

Køb af andelsbolig

Når man køber en andelsbolig og dermed en del af andelsboligforeningens formue, køber man også de forbedringer som sælgeren af andelsboligen har lavet i den tid, hvor sælger har boet i andelsboligen. Prisen på en andelsbolig har en max pris, der er fastsat efter klare regler om hvor meget andelsboligen udgør af andelsboligforeningens formue. Prisen på en god andelsbolig kan IKKE bare fastsættes. De fleste andelsboligforeninger har klare nedskrevne regler i form af vedtægter, der evt. beskriver fremgangsmåden for beregningens af prisen på en andelsbolig. Inden man køber en andelsbolig er det vigtigt, at gennemgå en andelsboligforenings vedtægter, seneste regnskab, næste års budget og lignende med en person med relevant faglig baggrund indenfor køb og salg af andelsboliger. Denne person kan være en bankmand, advokat eller lignende. Var prisen for høj for en købt andelsbolig, har man som køber ret til at få det for meget betalte tilbage. Det er strafbart at forlange penge under bordet, når sælger skal sælge sin andelsbolig. Husk at det er køber, der skal bevise at sælger har forlangt penge under bordet.

Forskellen mellem en andelsbolig og en ejerbolig

En ejerbolig og en andelsbolig er ikke ens og det kan være svært at rådgive en kommende køber, hvad der skal købes; en ejerbolig eller en andelsbolig. Som andelshaver i en andelsboligforening er man med i et fællesskab, og samtidig fælles om mange af andelsboligforenings forpligtelser, da man jo er medejer af andelsboligforeningen. En ejer af en ejerbolig har ikke de samme fælles forpligtelser, da ejeren ejer en bolig og ikke en andel i en forening. Kan man lide fællesskabet vil en andelsbolig være et godt valg. Rent økonomisk er der nogle forskelle mellem en andelsbolig og en ejerbolig. En ejerbolig er finansieret med et realkreditlån plus et evt. boliglån, hvorimod indskuddet i en andelsbolig er finansieret med et almindeligt banklån, mens lånet i selve andelsboligforeningens ejendom er finansieret med et realkreditlån.

Hvad er forskellen på en andelsbolig og en lejebolig

Som der er forskel på en andelsbolig og en ejerbolig, er der også en forskel mellem en andelsbolig og en lejebolig. Som lejer af en bolig ejer man ikke boligen på nogen måde, hverken helt eller delvis. Man kan vel godt sige at en andelsbolig er en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig. Man ejer ikke andelsboligen som sådan, men retten til at i andelsboligen.

Hvor kan man finde en andelsbolig?

Der findes ca. 190.000 andelsboliger i Danmark spredt over 4-5000 andelsboligforeninger og tallet er stigende. Det at bo i en andelsbolig er populært som aldrig før, og det er på grund af flere ting. En andelsbolig anses i dag for at være et godt alternativ til en ejerbolig og de nye lånemuligheder for andelshavere har gjort det nemmere og billigere at bo i en andelsbolig. Nogle lejeboliger bliver i dag også overtaget af lejerne som andelsboliger. Langt de fleste andelsboliger finder man i hovedstadsområdet, specielt på Frederiksberg. Op i mod en tredjedel af de danske andelsboligforeninger er placeret i hovedstadsområdet. Desuden er der også mange andelsboliger i både Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og mange af de andre store i Danmark.

Nyttigt at vide om det at bo i andelsbolig

 • Forsikring af andelsbolig
  Man skal som andelshaver være opmærksom på at man ikke laver en dobbeltforsikring, når man tegner en indbo forsikring på sin andelsbolig. Undersøg om andelsboligforeningens egen forsikring dækker glas og kumme i andelsboligerne, ellers er der ingen grund til at dække dette når man tegner en indboforsikring.
 • Vedligeholdelse af andelsbolig
  En andelsbolig skal vedligeholdelses både udvendig og indvendig. Hovedreglen er at alt indvendig vedligeholdelse af andelsboligen foretages af andelshaver, mens det udvendige foretages af andelsboligforeningen i form af en håndværker eller vicevært. Men der kan dog være undtagelser i f.eks. udvendigt malerarbejde som selv skal foretages af andelshaver.
 • Fællesudgifter
  Som andelshaver betaler man typiske et fast beløb i fællesudgifter hver måned. Dette beløb dækker driften af andelsboligforeningens ejendom. Dette kan indbefatte gartner, rengøring, snerydning og lignende.
 • Husleje
  I en andelsbolig betaler man alt andet lige husleje. Huslejen dækker den finansiering som andelsboligforeningen har etableret for at kunne oprette/bygge andelsboligforeningens ejendom(me).