Boligstøtte til andelsboliger

Se her hvordan du kan få boligstøtte til din andelsbolig.

Boligstøtte er en fælles betegnelse for boligydelse, indskud til almen bolig samt boligsikring. Når man skal beregne boligstøtten kigges der på følgende:

  • Størrelsen på andelsboligens husleje
  • Andelsboligens størrelse (areal)
  • Den samlede husstandsindkomst
  • Antallet af beboere i andelsboligen

Du kan som andelshaver få boligstøtte fra kommunen, men kun hvis du samtidig er pensionist og modtager den sociale pension. De nye regler for boligstøtte til andelshavere er kun gældende for pensionister, hvor det tidligere var alle andelshavere, der kunne søge boligstøtte efter gældende regler. Tidligere kunne en andelshaver få 40% i rent tilskud, mens man kunne supplere op til 100% med et lån. Men boligstøtten til andelsboliger er nu kun et lån, tilskuddet er forsvundet.
Den boligstøtte du som andelshaver får fra kommunen laves som et lån. Kommunen tinglyser et ejerpantebrev i din andelsbolig, som en sikkerhed for de penge, som de låner til dig.

Størrelsen på din andelsbolig

Boligstøtten dækker kun en del af arealet i andelsboligen. Bor man alene og har en andelsbolig på over 65 kvm., kan man ikke få boligstøtte for arealet over de 65 kvm. For hver ekstra person, der bor i andelsbolig kan man lægge 20 kvm. oveni boligarealet.

Hvor meget kan man få i boligstøtte?

Det beløb man kan få i boligstøtte afhænger af husstandens indkomst og nogle andre faktorer. Men du har mulighed for at beregne din fremtidige boligstøtte ved undersøge det på Borgerservice.dk eller på Borger.dk. Her skal du oplyse din indkomst og boligmæssige forhold. Det kan være en god idé, at høre bestyrelsen i din andelsboligforening om der er nogle ting du skal være opmærksom på, når du skal ansøge om boligstøtte til din andelsbolig.

Nyttige links i forbindelse med boligstøtte

Her kan du finde nogle nyttige links, der vedrører boligstøtte