Relevante love for private andelsboligforeninger

Her kan du se hvilke love, der er relevante hvis du bor i en privat andelsboligforening.

Som beboer i en andelsbolig i en privat andelsboligforening, er der nogle love som man kan være en fordel at kende. Mange regler som har forbindelse til disse love og er med til at styre andelsboligforeningens virke er nedskrevet i et regelsæt også kaldet vedtægter, der blev skrevet ned da andelsboligforeningen blev stiftet. Dette regelsæt læner sig op ad lovene, der har tilknytning til andelsboliger og andelsboligforeninger.

Andelsboligloven

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber også kaldet andelsboligloven er den mest dækkende lov for andelsboligforeninger. I denne lov er det specielt kapitel IA (Oplysningspligt og fortrydelsesret ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse) og kapitel II (Andelsboligforeninger) som er vigtige. Kapitel IA indeholder informationer oplysningspligt for sælger af andelsboligen og fortrydelsesretten for køber af andelsboligen. I kapitel II er der vigtigt information om hvordan prisen fastsættes på en andelsbolig, samt bestemmelser som f.eks.

  • Regler for salg af de enkelte andelsboliger
  • Adgangen til at blive medlem af foreningen

Lejeloven

I lejeloven er der ligeledes nogle paragraffer som kan være nyttige at vide noget om. Lejeloven er et stort og omfangsrigt område, som indeholder lovstof for både andelsboliger og lejeboliger.

Eksterne links der vedrører lovmæssigt stof